Mapa do celów projektowych w Żninie

Plany budynków

Oferujemy przygotowywanie map do celów projektowych w Żninie. Usługi wykonujemy także dla Klientów z Nakła nad Notecią, Szubina, Łabiszyna oraz Bydgoszczy. Wspomniane mapy stanowią ważne załączniki dokumentacji sporządzanych w trakcie projektowania, budowy i rozbudowy obiektów, które wymagają uzyskania pozwoleń na budowę. Każdą mapę tworzymy indywidualnie wg potrzeb Klienta oraz specyfiki projektu. Posiadamy szeroki zakres umiejętności i doświadczenia w tworzeniu map zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i firm i instytucji państwowych. Nasi geodeci używają nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania GIS (Geographic Information System), pozwalającego na tworzenie wysokiej jakości map, uwzględniających najmniejsze detale. Usługi kierujemy również do Klientów, którzy potrzebują aktualizacji mapy do celów projektowych.

 

Jakie elementy powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych to opracowania kartograficzne wykonane na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych, a także materiałów państwowego zasobu geodezyjnego oraz kartograficznego. Zawierają one elementy będące treścią mapy zasadniczej (m.in. informacje o przestrzennym usytuowaniu działek ewidencyjnych, budynków, punktów osnowy geodezyjnej, sieci uzbrojenia terenu i budowli oraz konturów użytków gruntowych), a także inne informacje potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej i klauzulę urzędową, która jest potwierdzeniem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów oraz zbiorów danych, na podstawie których zostały sporządzone mapy do celów projektowych.

 

Skala mapy do celów projektowych

W zależności od przeznaczenia, wykonujemy różnego rodzaju mapy do celów projektowych. Zazwyczaj do map dla działek budowlanych stosujemy skalę nie mniejsza niż 1:500. Jednakże na życzenie Klienta, możemy też stworzyć je w skalach 1:250, 1:1000, a nawet 1:2000. Mapy dla terenów przemysłowych oraz zespołów obiektów budowalnych wykonujemy natomiast w skali nie mniejszej niż 1:1000. W przypadku nieruchomości z zabudową mocno rozproszoną, mapy projektowe sporządzamy w skali 1:2000. Ta zasada dotyczy również działek, na których znajdują się obiekty liniowe takie jak np. gazociągi, drogi czy światłowody. W zależności od wymagań Klientów, mapy wykonujemy w wersjach papierowych i cyfrowych.

 

Kiedy potrzebne są mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych dla Klientów ze Żnina przygotowujemy w różnych sytuacjach. Najczęściej zgłaszają się do nas osoby, które planują rozpoczęcie budowy domu lub innego obiektu i zaczynają gromadzić niezbędne dokumenty. Mapy wykonujemy również w sytuacji wykonania przyłączą np. kanalizacyjnego lub wodociągowego do już istniejących lub nowo powstających budynków mieszkalnych, usługowych, magazynowych, handlowych czy produkcyjnych.

Ponadto mapy sporządzamy w sytuacjach, gdy Klienci:

  • ustalają z architektem miejsca wykonania inwestycji budowlanych,
  • utwardzają wjazdy na działki z dróg gminnych lub powiatowych.

Do przygotowania map do celów projektowych musimy mieć informacje o numerach geodezyjnych działek.

Jeżeli masz pytania dotyczące świadczonych przez nas usług, prosimy o kontakt. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat map do celów projektowych.