Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Geodeci w trakcie inwentaryzacjiOferujemy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze. Usługi te stanowią zakończenie procesu inwestycyjnego. Inwentaryzacje wymagane są w przypadku wszystkich obiektów budowlanych, które do realizacji potrzebują pozwolenia na budowę. Czynności te są niezbędne w celu uzyskania pozwoleń na korzystanie z obiektów budowlanych. W ramach tych usług zajmujemy się przeprowadzaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych (budynków, zagospodarowania terenów, obiektów towarzyszących, przyłączy) i załatwianiem spraw formalnych.

Pomiary przeprowadzane podczas inwentaryzacji powykonawczych

Naszym zadaniem podczas inwentaryzacji geodezyjnych jest naniesienie wszystkich wymienionych elementów na mapy zgodnie z faktycznym stanem w terenie.Końcowe pomiary geodezyjne obejmują nowe budynki i przyłącza oraz inne obiekty, powstałe w wyniku robót budowlanych. Inwestorzy mogą zlecić także uwidocznienie przyłączy do budynków. Na podstawie pomiarów końcowych wykonujemy mapy po inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz protokół.

Dodatkowe informacje o usługach oraz szczegóły dotyczące warunków współpracy przekażą pracownicy naszej firmy. Zapraszamy!