Rodzaje podziału nieruchomości – podział wieczysto-księgowy/rolny/ustawa o gospodarce nieruchomościami

Podział nieruchomości to proces, który może być realizowany na różne sposoby i z różnych powodów. W Polsce istnieją trzy główne rodzaje podziału nieruchomości, które są uregulowane prawnie i mają swoje specyficzne cechy.

Podział wieczysto - księgowy

Podział wieczysto - księgowy to jeden z najbardziej popularnych sposobów podziału nieruchomości w Polsce. Polega on na wydzieleniu części nieruchomości, która zostaje przypisana do nowego numeru księgi wieczystej. Proces ten jest realizowany przez sąd rejonowy i wymaga zgłoszenia wniosku przez właściciela nieruchomości lub współwłaścicieli. W wyniku tego podziału powstają dwie lub więcej odrębnych nieruchomości, które mogą być swobodnie zbywane lub obciążane przez ich właścicieli. Ważnym aspektem tego rodzaju podziału jest to, że każda z nowo powstałych nieruchomości musi spełniać wymogi techniczne oraz formalnoprawne.

Podział rolny

Podział rolny dotyczy nieruchomości o charakterze rolnym i leśnym. Jest to tzw. uproszczony tryb podziału. Podział nie kończy się uzyskaniem decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a jest jedynie czynnością techniczną. Celem tego rodzaju podziału jest wydzielenie działki o powierzchni powyżej 0.3000 ha. W przypadku podziału rolnego, właściciel nieruchomości musi uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dla dzielonej działki nie mogły być wcześniej wydane warunki zabudowy.

Podział terenów budowlanych, rolnych i leśnych to zadanie dla wykwalifikowanego geodety. W Żninie usługi geodezyjne świadczy między innymi firma Geodron.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Podział nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami kończy się uzyskaniem decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Celem tego rodzaju podziału jest wydzielenie działki o powierzchni poniżej 0.3000 ha. Istnieje wiele możliwości i trybów tego podziału. Najczęściej jest to podział zgodnie z decyzją ustalającą warunki zabudowy lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki obowiązuje. Podział ten trwa znacznie dłużej niż podział rolny, ponieważ nie jest wyłącznie czynnością techniczną, lecz wiąże się z całą procedurą administracyjną.