Czy geodeta może pomóc rozwiązać spór o granice działki?

Geodeta może być nieocenioną pomocą w rozwiązywaniu sporów o granice działki, ponieważ ma doświadczenie i wiedzę, jak dokładnie zmierzyć i wyznaczyć granice działki. W tym artykule omówimy kwestię tego, co może zrobić fachowy geodeta, aby pomóc w rozwiązaniu sporu o granice działki.

Kim jest geodeta?

Geodeta jest profesjonalistą, który specjalizuje się w badaniu ziemi, pomiarach odległości i wyznaczaniu granic określonych kawałków ziemi. Używają specjalistycznych narzędzi, takich jak odbiorniki GPS, tachimetry i drony, aby dokładnie tworzyć szczegółowe mapy granic gruntów. Geodeci wykorzystują również zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne, posiadają wiedzę na temat lokalnych przepisów i regulacji dotyczących granic gruntów, co może być nieocenione przy rozwiązywaniu sporów.

Jak geodeta może pomóc w rozwiązaniu sporu o granice działki?

Geodeta może pomóc rozwiązać spór o granice działki poprzez działanie w postępowaniu rozgraniczającym. Przeprowadza je upoważniony geodeta, który uzyskuje dowody na rozgraniczenie działek w księgach wieczystych, ośrodku dokumentacji geodezyjnej oraz biorąc pod uwagę dokumenty, które dostarczyły obie strony sporu. Następnie konieczna jest rozprawa graniczna, która kończy się okazaniem określonych granic wynikających z dowodów. Problematyczna może się okazać sytuacja, gdy z dokumentów nie wyniknie jedyna prawidłowa koncepcja. Wówczas geodeta dąży do ugody pomiędzy obiema stronami.

Udział geodety jest również konieczny, aby zidentyfikować wszelkie rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi pomiarami a istniejącymi mapami lub dokumentami, które mogły zostać wykorzystane do ustalenia granic działki. Warto, aby właściciele ziem dołożyli starań, aby dokumenty związane z ich własnością były aktualne, dokładne i prawidłowe.