Geodezja

kompleksowe usługi

plan

Jesteś właścicielem dużej nieruchomości, którą chcesz podzielić na mniejsze działki?

Zajmiemy się całą złożoną, pod kątem geodezyjnym i administracyjnym, procedurą związaną z podziałem nieruchomości.

Krok po kroku przeprowadzimy Cię również przez zawiłości procesu inwestycyjnego od momentu zakupu działki, przez budowę, po oddanie budynku do użytkowania.

Pomożemy Ci także odszukać granice działki oraz rozstrzygnąć niejasności i spory co do ich przebiegu.

Pomagamy
w formalnościach

GEODEZJA

 • Mapy do celów projektowych
 • Wytyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • Podziały nieruchomości (działek)
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych
 • Ustalenia przebiegu granic
 • Mapy do celów prawnych

FOTOGRAMETRIA

 • Opracowanie ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych
 • Pomiary objętości mas ziemnych metodą fotogrametryczną
 • Sporządzenie numerycznego modelu pokrycia terenu
 • Monitoring postępu prac budowlanych

Tym się zajmujemy

Wybrane usługi

plan

Mapa do celów projektowych

Jest jednym z załączników dokumentacji sporządzonej podczas projektowania,
budowy,rozbudowy obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wytyczenie obiektu budowlanego oraz sieci uzbrojenia terenu

Polega na wyniesieniu projektu budowlanego w teren. Jest to pierwsza czynność, która zostaje wpisana w dzienniku budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Jest zakończeniem procesu inwestycyjnego. Inwentaryzację należy wykonać dla wszystkich  obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Jest niezbędna do wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Podział nieruchomości

W większości przypadków wiąże się z procedurą administracyjną. W wyniku podziału  terenów zabudowanych, rolnych czy leśnych, powstają nowe działki.

Rozgraniczenie nieruchomości

To postępowanie administracyjne (lub sądowe) mające na celu ustalenie przebiegu granic działki. Rozgraniczenie najczęściej przeprowadza się w przypadku zaistnienia sporu sąsiadów o przebieg granicy między nieruchomościami.

Wznowienie granic

Wznowienia dokonujemy wtedy, gdy granice sąsiadujących ze sobą działek zostały już prawnie ustalone ale znaki graniczne zostały uszkodzone, zniszczone lub przesunięte.

Ustalenie przebiegu granic

Taką procedurę przeprowadza się w przypadku kiedy brak jest możliwości określenia położenia punktów granicznych, lecz nie ma sporu granicznego

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

Wykonywane są po to by określić położenie i wysokość mierzonych obiektów oraz wysokość terenu.

konstrukcja tło
geodeta

O firmie

Geodron

 W naszej firmie świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Zajmujemy się profesjonalnym i dokładnym wydzieleniem działek na terenie Bydgoszczy, Szubina i Nakła nad Notecią. Każde zlecenie traktujemy jak wyzwanie, które wymaga indywidualnego podejścia i fachowej realizacji, właśnie dlatego oferujemy usługi oferowane przez najlepszych geodetów w mieście. Wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary geodezyjne, a następnie sporządzamy niezbędne mapy geodezyjne do celów projektowych. Dbamy o stały rozwój i pragniemy stać się najbardziej wpływową firmą wykonującą pomiary geodezyjne w Bydgoszczy i całym województwie kujawsko-pomorskim.

Firma geodezyjna Geodron to wysoka jakość usług związanych z geodezją. Każdy geodeta z naszego zespołu dba o realizację zadań w ustalonym terminie, dzięki czemu wyznaczanie i wydzielanie działek oraz inwentaryzacja powykonawcza są wykonywane szybko, a zarazem dokładnie.

Działamy na terenie powiatu nakielskiego, bydgoskiego i żnińskiego.

Zachęcamy do kontaktu po więcej informacji.

Shopping Basket