Geodezja

kompleksowe usługi

Jesteś właścicielem dużej nieruchomości, którą chcesz podzielić na mniejsze działki?
Zajmiemy się całą złożoną, pod kątem geodezyjnym i administracyjnym, procedurą związaną z podziałem nieruchomości.
Krok po kroku przeprowadzimy Cię również przez zawiłości procesu inwestycyjnego od momentu zakupu działki, przez budowę, po oddanie budynku do użytkowania.
Pomożemy Ci także odszukać granice działki oraz rozstrzygnąć niejasności i spory co do ich przebiegu.

Pomagamy w formalnościach

GEODEZJA

Mapy do celów projektowych

Wytyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzcje powykonawcze obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
Podział nieruchomości (działek)
Rozgraniczenia nieruchomości
Wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych
Ustalenia przebiegu granic
Mapy do celów prawnych

FOTOGRAMETRIA

Opracowanie ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych
Pomiary objętości mas ziemnych metodą fotogrametryczną
Sporządzenie numerycznego modelu pokrycia terenu
Monitoring postępu prac budowlanych

Wybrane usługi

Mapa do celów projektowych

Jest jednym z załączników dokumentacji sporządzonej podczas projektowania, budowy, rozbudowy obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wytyczenie obiektu budowlanego oraz sieci uzbrojenia terenu

Polega na wniesieniu projektu budowlanego w teren. Jest to pierwsza czynność, która zostaje wpisana w dzienniku budowy

Inwentaryzacja powykonawcza

Jest zakończeniem procesu inwestycyjnego. Inwentaryzację należy wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Jest niezbędna do wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Podział nieruchomości

W większości przypadków wiąże się z procedurą administracyjną. W wyniku podziału terenów rolnych czy leśnych, powstają nowe zabudowanych, działki.

Ustalenie przebiegu granic

Taką procedurę przeprowadza się w przypadku kiedy brak jest możliwości określenia położenia punktów granicznych, lecz nie ma sporu granicznego

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

Wykonywane są po to by określić położenie i wysokość mierzonych obiektów oraz wysokość terenu.
konstrukcja tło
geodeta
O firmie

Geodron

W naszej firmie świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii.

Zajmujemy się profesjonalnym i dokładnym wydzieleniem działek na terenie Bydgoszczy, Szubina i Nakła nad Notecią. Każde zlecenie traktujemy jak wyzwanie, które wymaga indywidualnego podejścia i fachowej realizacji, właśnie dlatego oferujemy usługi wykonywane przez najlepszych geodetów w mieście. Dbamy o stały rozwój i pragniemy stać się najbardziej wpływową firmą wykonującą pomiary geodezyjne w Bydgoszczy i całym województwie kujawsko-pomorskim.

Gwarantujemy, że jakość naszych usług jest na najwyższym poziomie, a zlecenia realizowane są w ustalonym terminie.

Działamy na terenie powiatu nakielskiego, bydgoskiego i żnińskiego.

Zachęcamy do kontaktu po więcej informacji.

GEODRON

kompleksowe usługi geodezyjne.

logo geodron

Usługi Geodezyjne GEODRON
inż. Dominik Pochylski

Kontakt

Shopping Basket